.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

29 नवंबर 2015

मांडवी तालुका / जील्ला पंचायत चूंटणी-2015

मांडवी तालुका / जील्ला पंचायत चूंटणी-2015

तालुका सीट वाईझ मतदान टकावारी

समय 8-00 थी 4-00 सुधी

क्रम नाम               टकावारी

1- बाड़ा         - 44.88 %
2- बाग़          - 64.54 %
3- बायठ.      - 62.08 %
4-बिदडा-1.   - 50.00 %
5-बिदडा-2.   -51.03 %
6-दरशडी      -66.89 %
7-दुर्गापुर      -50.73 %
8- गढ़शीशा-1  -57.66 %
9-गढ़शीशा-2  - 57.97 %
10-गोधरा  - 57.58 %
11-गुंदीयाळी - 70.24 %
12-काठडा -  63.82%
13-कोडाय - 63.49 %
14-मउ मोटी  - 59.95 %
15-मोटी रायण - 54.10 %
16-नाना भाडिया - 68.37 %
17-रामपर - 55.76 %
18-शेरडी - 68.64 %
19-तलवाणा - 69.88 %
20-विराणी नानी - 58.48

कुल मांडवी तालुकों - 59.53

रिपोर्ट बाय :- www.charanisahity.in

कोई टिप्पणी नहीं:

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads