.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

15 फ़रवरी 2016

आई श्री खोडीयार मानी गरबी

भावनगर राजकवि पिंगलशीभाई पाताभाई नरेला रचित माँ खोडियार नी गरबी
खोडीयार छे योगमाया , मामडीयानी
खोडीयार छे योगमाया ........टेक
करुणा राखीने पोते करे छे .
सेवकने हाथथी छांया .....मामडीयानी.....(1)
महा रोगवाळा माने जे मानता .
कुंदन जेवी करे काया .....मामडीयानी ....(2)
भाव थकी भपतिओ राखे भरुंसो,
दुनियामां डाया डाया .......मामडीयानी .....(3)
नमी नमी शरणणंमां नवे नोरतामां ,
गुण कवि पिंगल गाया ......मामडीयानी ......(4)
आ रचना मोकलवा बदल वडील श्री अनीरुध्धभाई नरेलानो आभार .
रचयता:- भावनगर राज कवि श्री पिंगळशीभाई पाताभाई नरेला
टाईप :- मनुदान गढवी .
           वंदे सोनल मातरम्

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT