.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

.

Notice Board


Sponsored Ads

Sponsored Ads

Sponsored Ads

26 अप्रैल 2016

प्रभाती रचना : जोगीदान गढवी (चडिया )

.                          प्रभाती
.       राग: अखंड रोजी हरी ना हाथ मां
.        रचना : जोगीदान गढवी (चडिया )
.                          दोहो
कुळ उजाळ कास्यपा. लाला वंदन लाख
जाड उड्यां जण जोगडा. प्रोढ पसारी पाख
.                      प्रभाती
हेजी ऐवो
उग्यो रे सुरज वायां वांणलां..अवनीमां थीयां अजवाळां
आभले उडीने रुडा आवियां...मुकीया पंखीडांये माळा...
गोहर करे रे गोप गोपीयुं ने...गो धण छुटीयां रे गाळा...
वाहळी वगाडी रुडी वालथी .. वगडे पोग्या पग पाळा...
वाछीदा वाळे रे भला भाव थी..भोळी ब्रीज केरी बाळा..
गाई ने प्रभाती केरां गीतडां..कहेती ई  कांनड काळा..
गोरह वलोणां मीठां गाजीया..वांहड घुघरी रे वाळा
मधुरा बोल्या रे झाडे मोरला..नाच्या नदीयुं ने नाळा
अजपा जपी ने चारण जोगडा..फेरवे मनडां नी माळा..
मोह ना बांधेल अमे माधवा...जीवण तोडजे रे जाळा..
शुभः प्रभात....जय श्री कृष्ण...…

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads