.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

.

Notice Board


Sponsored Ads

Sponsored Ads

Sponsored Ads

6 जून 2016

पद्मश्री भीखुदान गढवी सन्मान समारोह .राजकोट


*जय माताजी*
ता 5-6-2016 ना रोज राजकोट खाते 

*आई श्री सोनल मां अेज्युकेश अेन्ड चेरीटेबल ट्रस्ट अने सुरक्षा सेतु सोसायटीना उपक्रमे राजकोट* खाते योजा़येल पद्मश्री भीखुदान गढवी सन्मान समारोह नी थोडी माहिती आप सुधी पहोचांडवानो प्रयत्न करेल छे.

. आई श्री कंकुकेशरमां अने  प.पू मोरारिबापु उपस्थिती मां अने बहोळा प्रमाणमां चारण समाजनी हाजरी मां पद्मश्री भीखनदानभाई गढवी नु भव्य सन्मान करवामां आव्यु .
. कार्यक्रममां सौ चारणोने शब्दो रुपी आशीर्वाद आपी अने पद्मश्री भीखुदानजी नुं सन्मान करीने आई मा श्री कंकुमाअे तेमने संबोधता कह्यु हतु के आपडा पुरा विश्वना चारणो अे पद्मश्री भीखुदानजीने अेवोर्ड मळता गौरवनी लागणी अनुभवी छे.
. कार्यक्रमने दिपाववा प.पू मोरारिबापु अे जणाव्यु हतु के हुं चारण समाजनो पक्षपाती हतो हतो अने हतो ,चारण समाजनो पक्षपाती छु.छु. अने रहेवानो पण छुं

हु मारो बहु राजीपो व्यक्त करु छुं बाप..

. कार्यक्रममां हाजरी आपी साहेब श्री वसंतदान गढवी साहेब जणाव्यु हतु के घणी सदीयो पसी आवी क्षणो(अवसर) आवता होय छे.

जेमके 
(1) कागधाम खाते प.पू मोरारीबापु नी कथा अने 
(2) भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भीखुदानजी ने पद्मश्री नो अेवोर्ड मळेल .
आ बन्ने अवसरो आपडा चारण समाजने 2016 सालमां मळेल छे. जेनो आपडे सौ गौरव लई शकीये.छे.

. त्यारबाद मेनेजींग ट्रस्टी श्री रामभाई जामंग द्वारा तेमना शब्दोमा तेमना द्वारा खूबज सारु  वयक्तव्य आपी आवेल कार्यक्रमां आशीर्वाद रुपी आई श्री कंकुकेशरमा.प.पू मोरारिबापु तेमज बहारथी आवेल महेमानो , महानुभावो अने समस्त राजकोट चारण समाजनुं ह्रदय पुर्वक स्वागत करेल.
. कार्यक्रमनी शोभा वधारीने पद्मश्री भीखुदानजी अे जणाव्यु हतु के आ अेवोर्ड मात्र मने ज नही पण आपडा पुरा चारण समाजने मळ्यो छे. अेवोर्डनो यश हु आपडा चारण समाजने अर्पण करु छुं
. आई श्री कंकुकेशरमां ,प.पू मोरारी बापु तेमज पधारेल महेमानो ,महानुभावोद्वारा चारण संस्कृति पुस्तक (चोथी आवृर्ति) नुं  विमोचन करवामां आवेल
. कार्यक्रमनु संचालन श्री नीतुभाई झीबा द्वारा करवामां आवेल.
. कार्यक्रम दरमियान कच्छथी पधारेल महेमानो,तेमज ,वडीलो अने  राजकोट चारण समाज ना महानुभावो वडीलो अने मित्रो ने मळवानुं सौभाग्य मने मळेल
*आवा उमदा कार्यो करवा बदल ट्रस्टना सौ ट्रस्टीओ अने राजकोट चारण समाजने खूब खूब अभिनंदन*
*अहेवाल :- मनुदान गढवी महुवा*
कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads