.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

26 अगस्त 2016

सूर्य वंदना -26-08-16 रविराज भाचळीया

उगे त्यां जग उजळुं, जाग्रत थातां सब जीव,
भाचळीयो रवि भणे, भजवां भांण संग शिव,

हे भगवान सूर्य नारायण देव आप ज्यारे परोडीये प्रगट थाव छो त्यारे आखुय जग अंजवाळी जाय छे अनें जीव मात्र मां जाग्रुत्ती व्यापी जाय छे नें आपनुं समरण करवां लागे छे नें आप जेनुं रदे थी सतत रटण करो छो ऐवां भोळीया नाथ नों साथे अती पवित्र श्रावण मास होवाथी भेळां शिव उपासना मां रत थई जाय छे....ऐवां जीव नें शिव नीं प्रगटी नें परख करावनारा हे भगवान सूर्य नारायण देव आपनें मारा नित्य क्रम मुजब हजारो हेत वंदन हो प्रभु.... 🙏🏼🌹🙇🏻🌅🌞🌅🙇🏻🌹🙏🏼

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT