.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

25 अगस्त 2016

|| गोकुळ आखुं गेल मां || रचना: जोगीदान गढवी (चडीया)

,    *|| गोकुळ आखुं गेल मां ||*
,   *रचना: जोगीदान गढवी (चडीया)*
,    *ढाळ: नंदरांणी तारां मागणां रे*
आज वावडो गुलाबी रंगे वायो रे  गोकुळ आखुं गेल मां रे
ओल्या मोरलाये सोर रे मचायो रे ढुंगे रे रमी ढेल मां रे ..टेक
काळी हती कोटडी ने, अंधाराय काळां रे,,,
त्यारे देवकीये दीधेलां अंजवाळां रे , जादव रुपे जेल मां रे,,,,
जग तार नारा मारा, जादव जोराळा रे
तारा व्हालां रे बेठा छे थई ने वेरी रे ,हे मथुरा केरा म्हेल मां के,,,,
गोकुळ पधार्या हरी, गीतडां गवांणां रे ,
नंद ने जसोदा राहडा नीहाळे रे,, राधाये रंग रेल मां रे ,,,
बावरी बणेली तेदी , ब्रज केरी बाळा,
ओली , गायुं रे उभीती तोडावी ने गाळा रे , वनरायुं झुले वेल मां रे,,,
शिवजी पधार्या जोवा, शांमळो छोगाळो रे,
ऐंणे , आंगणीये अलख जगाव्या रे, टोकरीयाळी टेल मां रे,,,,
नीर जमनाने माथे , काळी नाग नाथे  रे,
ओल्या, भोळा रे गोवाळीया भरमांणा रे , खोटा रे गेडी खेल मां रे,,,
जपे जोगीदान जापो , जदुराय जोजे रे,
हवे, नंदना कुंवर राखो नेजे रे, ठाकर आघा ठेल मां रे,,,
,               (*जय श्री कृष्ण ) *

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads