.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

5 सितंबर 2016

चरज :-दिलजीत बाटी  ढसा जं.

चरज
राग..मोर जाजे उगमणे..
ओखा धराथी आवो मोगल मात 
भिमराणा थी आवो मोगल मात
मारी चरजू सांभळी ने वेला आवो मोगल मात..टेक
कळजूग आव्यो कूडो ने काळजाळ
कळजूग आव्यो कूडो ने काळजाळ,
आवा वहमा वखते रे वारु करोने मोगल मात..(1)
नाव अमाणू नोधारु मजधार
नाव अमाणू नोधारु मजधार
आवा तोफानी दरीयेथी तारवा आवो मोगल मात...(2
काळी अंधारी माथे मेघलीरात
काळी अंधारी माथे मेघलीरात
एवा वहमारे वमळे थी उगारी लेजो मोगल मात...(3)
उछळे मोटा मोजा दरीये आई
उछळे मोटा मोजा दरीये आई
मारु नेखमे नोधारु नावडू लावो मोगल मात,..(4)
विपतना वरसे माथे वरसाद
विपतना वरसे माथे वरसाद
बाळक ने आपत थी हवे बचावो मोगल मात,..(5)
वडो दिलजीत बाटीने विश्वास
वडो दिलजीत बाटीने विश्वास
अमाणी वाडी नी रखवाळी कायम राखो मोगल मात..(6)
ओखा धराथी आवो मोगल मात..
मां मोगल वंदना
दिलजीत बाटी  ढसा जं.

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads