.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪ સ્થળ – આઈશ્રી સોનલ ધામ, મઢડા તા.કેશોદ જી. જુનાગઢ.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

2 सितंबर 2016

बादुरगढना संत पूज्य जीवाबापु बाटी :- प्रस्तुति कवि चकमक.

🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

बादुरगढना संत पूज्य जीवाबापु बाटी.

संत श्री मस्तराम चित्रा, संत श्री बजरंगदासजी बगदाणा, संत श्री हरिरामजी गोदडीया बाढडा, अने संत श्री प्रेमदासजी गोदडीया, मीयागाव-करजण जेवा महान संतोनी आगळ जेनुं अासन पडतुं.
पूज्य जीवाबापु आ तमाम संतोना अडीखम वडलो गणाता. बादुरगढना सामान्य जमीनदार श्री अमराभाई बाटीना ऐ संतान हता. बचपणथी ऐ शिवजीना परम उपासक रह्या हता.
तेओ बचपणथी ज कठोर तपश्चयाॅना हिमायती हता. तेओ ऐक पगे उभा रही बीजो पग गोठण उपरना भागे ठेरवी अने महिनाओ सुघी उभा उभा तप करता, आवा अधोर तपथी पोताना शरीरने साव जीणॅ करी नाखेलुं. तेथी आवी आकरी तपश्चयाॅ अने कठोर साघनना सौ माहितगार हता.
पालीताणा परगणामां दुष्काळ जेवी परिस्थिति सजाॅणी हती. तेथी पाणीनी खुब ज खेंच वताॅती हती. माणसो अने मूंगा पशुओ खूब ज हेरान हेरान हता.
ऐ वखते जीवाबापु लाखावड गामना नदी किनारा पर अावेल शिवालयमां शिव आराघना करता हता.
अनावृष्टिनी हालाकी जोई संत ह्रदयना जीवाबापुऐ लाखवडनी नदीमां उभा उभा शिवजीनी कठोर साघना आरंभी. ऐक पगे उभा रहयां ' खडेसुरी ' तरीके तेमनी साघनामां आत्मविश्वासनो अखंड रणकार हतो.
'' बारिस आयगा, अवश्य अायगा,
वरना हमारा प्राण बस एैसे ही चला जायगा. ''
18 दिवसनी कठोर साघनाथी अनराघार वषाॅ तूटी पडी. चारेबाजु पाणी पाणी थई गयुं.
लोको दोडया, बे कांठवा नदीमां पाणी हाल्युं आवे छे रखेने जीवाबापु जळसमाघी न लई ल्ये.
लोको हाथे पगे लागीने बापुने बहार लाव्या अावा '' संत परम हितकारी '' आखी जिंदगी तप अने साघनामां पोतानुं आयखुं पूरु कयुॅ.
पोताना वतन बादुरगढमां पोतानी वाडीऐ ऐमणे समाघी लीघी. आजे पण तेमनी समाघी  पर नानी ऐवी डेरी छे. बाजुमां पोताना ईष्टदेव श्री महादेवनुं नानुं ऐवुं मंदिर छे.

जय माताजी.

प्रस्तुति कवि चकमक.

नोंघ : कवि चकमकनो आशय ऐ ज छे के जो सम्रग चारणो न सुघरो तो कंई नहीं पण जे शाखामां आवा महान संतो, भकतो, शुरवीरो, दातारो, कविओ, थई गया होय ते पोतानुं गौरव समजी सुघरवानी जरुर छे.         जय माताजी.

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT