.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

17 सितंबर 2016

मोरारदान सुरताणीया

कविजनो पासे क्षमा प्राथॅना ...हु कवि नथी...पू.नारायण स्वामी ना निवाॅण
समये मारा दिलमा जे भाव आव्या ते कागळ पर उतायाॅ छे  ऐटले काव्य नी द्रष्टी कइ भूलचुक होय तो माफ करसो
                                □    मोरारदान सुरताणीया

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT