.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

12 अप्रैल 2017

श्री मोटा भाडिया चारण समाज आयोजीत छठो समूहलग्न महोत्सव आमंत्रणपत्रिका

श्री मोटा भाडिया चारण समाज आयोजीत छठो समूहलग्न महोत्सव आमंत्रणपत्रिका

समूहलग्न मां 32 युगलो प्रभुतामां पगला मांडशे

.          कार्यक्रमनी रूपरेखा

🔴 ता.27-04-2017 ने गुरुवार
🔸रीत रीवाज सवारे 10-30 कलाके
🔹समुर्ता माळा सवारे 11-00 कलाके
🔸मंडपा रोपण सवारे 11-15 कलाके
🔹भोजन समारंभ सवारे 11 थी 1

🔸दांडीयारास बपोरे 3 थी 7 कलाके
कलाकारो 
(1) घनश्यामभाई झूला
(2) राजेश्वरीबेन गढवी (डुमरा)

🔹संतवाणी रात्रे 10-00 कलाके
कलाकारो
(1) देवराज गढवी (नानो डेरो)
(2) हरी गढवी (मोटा भाडिया)
(3) शैलेष माराज


🔴 ता.28-04-2017 ने शुक्रवार
🔸जान प्रस्थान सवारे 8-00 कलाके
🔸हस्त मेळाप 10-15 कलाके
🔸भोजन समारंभ बपोरे 12-00 कलाके
🔸विदाय बपोरे 2-00 कलाके

🔹लग्न गीत :- रवि बारोट ऐन्ड पार्टी
🔸समग्र आयोजनना आचार्य
कश्यपभाई शास्त्री
श्यामभाई शास्त्री


स्थळ :- चारण समाज वाडी, मोटा भाडिया ता.मांडवी-कच्छ
प्रभुता मां पगला मांडनार सुपुत्रो-सुपुत्रीओने शुभ आशिष आपवा अने प्रसंगनी शोभा वधारवा भावभर्यु निमंत्रण
निमंत्रक
श्री मोटा भाडिया चारण समाज

"संगठन ऐज समाज प्रगतिनो श्रेष्ठ माध्यम छे"


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT