.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

18 अप्रैल 2017

पांचोटीया चारण समाज आयोजीत समूह लग्नोत्सव आमंत्रणपत्रिका

पांचोटीया चारण समाज आयोजीत समूह लग्नोत्सव आमंत्रणपत्रिका

भावात्मक ऐकता, सामाजीक विकास, समय, शकित अने संपत्तिने बचाववाना हेतुसर, सामाजीक क्रांतिना भागरुपे प.पू. देवल मां नी प्रेरणा अने संतो, माताजीओ ना शुभ  आशीर्वाद थी आपणी चारणी संस्कृति अने पारंपरिक मूल्योने ध्यानमां राखीने संवत 2073 वैशाख सुद-3 (अखात्रीज) ना शुभदिने छठ्ठा समूह लग्नोत्सवनुं आयोजन करवामां आव्यू छे जेमां आप सौने पधारवा भावभर्यु आमंत्रण

कार्यक्रमनी रूपरेखा
ता.27-04-2017 , गुरुवार
वनाय सवारे 7-15 कलाके
मांडवो सवारे 11-00 कलाके
भोजन समारंभ 12-15 कलाके
दांडीयारास रात्रे 10-00 कलाके
कलाकार
सामतभाई केशवभाई गढवी (पांचोटीया)
भोजराज गढवी (भाडा)
वर्षाबेन बगथरीया

ता.28-04-2017 ने शुक्रवार
हस्त मेळाप सवारे 10-15 कलाके
भोजन समारंभ बपोरे 12-00 कलाके
कन्या विदाय बपोरे 2-00 कलाके

शुभ लग्न स्थळ :- आईश्री पुनई मां मंदिर पांचोटीया, मांडवी कच्छ
निमंत्रक
पांचोटीया चारण समाजकोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT