.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

28 जून 2017

आसो ते सुद ना - रचयता : माया बेन गढवी

राग: (बार बार वरसे नव्वाण घडाव्या)

फिल्म : (वणंजारी वाव)

आसो ते सुद ना आव्या मने सपना
सपना शोळ शणंगार ना जी रे (२)

तेळावो भुवा तेळावो डाकला
डाकले डांडीयु पळावो जी रे (२)
आसो ते सुद ना ....

जांण तल भुवो धुणीं धुणीं बोलीयो
तरवेळा नी तैयारी जी रे (२)
आसो ते सुद ना...

गुंथावो भेळीयो वणावो भेळीयो
भेळीये भातु पळावो जी रे (२)
आसो ते सुद ना...

घळावो कडला घळावो कांबीयु
कांबीये घाट पळावो जी रे (२)
आसो ते सुद ना...

तेळावो आवड तेळावो मोगल
मोगल मात ने रीजावो जी रे (२)
आसो ते सुद ना...

वगळावो ढोल वगळावो डाकला
डाकले आई ने तेळावो जी रे (२)
आसो ते सुद ना...

मुकावो आंधण ओरावो लापसी
लापसी आई ने जुवारो जी रे (२)
आसो ते सुद ना...

माथे ते भेळीयो ओढी आई आवीया
ञीशुल हाथे खम्मकार ता जी रे (२)
आसो ते सुद ना...

चारणो चरज नी रमझट बोलावे
आई मोगल ने रीजावा जी रे (२)
आसो ते सुद ना...

रीजो मोगल मां रमजो मोगल मां
चारण कुळ नी साथ मा जी रे (२)
आसो ते सुद ना...

आवो मोगल मां रमवा मोगल मां
नवली नोरता नी रात मा जी रे (२)
आसो ते सुद ना...

आषीश देजो भेळा माळी रेजो
करजो कुळ रखवाळी जी रे (२)
आसो ते सुद ना...

आरे रचना आई मोगल ना नाम नी
थोळी लखी ने थोळी ताकी जी रे (२)

आसो ते सुद ना आव्या मने सपना
सपना शोळ शणंगार ना जी रे
सपना शोळ शणंगार ना जी रे

🌷🌷जय मोगल मां🌷🌷

रचयता : माया बेन गढवी
गाम : राजकोट, जसदण

🙏भुल चुक सुधारवी 🙏

कोई टिप्पणी नहीं:

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads