.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

25 नवंबर 2017

आंगणा

.                 *|| आंगणा ||*
.    *रचना: जोगीदान गढवी (चडीया)*

अमने याद आव्यां ए आंगणां रे....(02)
हे रमता भमता ज्यां दन रात,
व्हाली लागे ई वतन वात...अमने याद आव्यां घर आंगणारे..टेक

आंगणे गार गोरमटी नो ओटलो रे..
मावडी ना हाथनो उनो उनो रोटलो रे
शिळी ओली ढळती लिंबडा नी छांय
कोई मने वढतूं ना जियां कांय...अमने याद आव्यां ए आंगणां रे...01

भात लई हालती ए भतवारीयुं रे
चार नुं हारे  दातरडुं ने चारीयुं रे..
लाव लई कर्यां गलुडीयां ने लाड
विहरुं केम ई थोरीया नी वाड...अमने याद आव्यां ए आंगणां रे...02

ओहरी नी गेर्य पर बेही ने गावता रे
पाडरु ने भेहुं ने ढाळीया मां पावता
पाघडी जेनीते  बगला नी पांख
याद एनी आवतां भिंजाणी आंख...अमने याद आव्यां ए आंगणां रे...03

डेलीये डाया मांणह ना डायरा रे
वातडी सांभळे थोभी ने वायरा रे
छोकरां समजे वात नीय सान
जीव ने व्हालां ई  जोगी दान ...अमने याद आव्यां ए आंगणां रे...04

कोई टिप्पणी नहीं:

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads