.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

7 जुलाई 2018

चारण संस्कृति अंकनी माहिती

चारण संस्कृति अंकनी माहिती

चारणी साहित्य अने लोकसाहित्य द्रारा संस्कार अने संस्कृतिने जाळवी राखवा प्रयत्न करतुं मेगेझीन ऐटले चारण संस्कृति
आईश्री सोनल मां ऐज्युकेशन ऐन्ड चेरीटेबल ट्रस्ट-राजकोट द्रारा प्रकाशित चारण संस्कृति अंकनी माहिती

त्रिमासिक अंक छे
जान्युआरी/ऐप्रिल/जुलाई/ऑकटोम्बर नी पहेली तारीखे प्रकाशीत करवामां आवे छे

डाउनलोड :- अंक - 31 Click Here

तंत्रीश्री रामभाई जामंग

 लवाजम :-
रू.500 /- (पांच वर्षनुं)

चारण संस्कृति अंकनी लवाजम भरवानी माहिती
(1) रूबरू
चारण संस्कृति कार्यालय, मुळजीभाई के.लांबा, चारण वाडी, सुखरामनगर-2, कोठारीया चोकडी, राजकोट

(2) बेंक/चेक/मनीऑर्डर
नाम :- आईश्री सोनल मां ऐज्युकेशन ऐन्ड चेरीटेबल ट्रस्ट-राजकोट
बेंक :- बेंक ऑफ ईन्डीया (युनिवर्सीर्टी रोड राजकोट)
खाता नं :- 312710210000008
(नोंध :- जमा/चेक/मनीऑर्डर थी जमा करावी तेनी जाण योगेशभाई (9978442765) अथवा जयुभाई पालीया (9898501236) करवी)
लवाजम माटे संपर्क :- नानुभा नैया (8469497853)

चारण संस्कृति अंकना जुना अंको डाउनलोड करवा माटे⤵⤵
www.sonalmaatrust.org

चारण संस्कृति मुखपत्रनो हेतु अने भावना ऐवी छे के वधारेमां वधारे परिवारोना घरे पहोंचे अने वंचातु थाय तो आप अन्य परिवारोने जाणकारी आपीने ग्राहक बनावो
चारण अंक द्रारा चारण समाज माटे साहित्य , अवनवा समाचार, वगेरे माहिती आपवा मां आवे छे

दरेक चारणो आ अंकनी लवाजम भरी अवश्य चारण संस्कृति अंक मगाववा विनंतीकोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads