.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

17 अक्तूबर 2015

आंव रे बाळक आंजो मढवाडी मात

ढाळ -- आंव रे हलैया भेण नगर बजार


आंव रे बाळक आंजो मढवाडी मात
अरज करीया मांडी, आंव आंके 
आंजे चरण ने शीस जुकाय
आंव रे बाळक आंजो मढवाडी मात

सजे संसार में कच्छडो वडो आय
मां तेमे वडो ताेजो मढ रे धाम 
आंव रे बाळक आंजो मढवाडी मात

जाडेजा वंस जी कुळदेवी मां
वजती नोंबत नवखंड मां 
आंव रे बाळक आंजो मढवाडी मात.

डाडा मेकरण आंजी भक्ती कर्येंता
जीनाम जीनाम अलख जगाय 
आंव रे बाळक आंजो मढवाडी मात

 रचना -- संत श्री मेकरण दादा 
 टाइपिंग -- राम बी गढवी 
नविनाळ कच्छ
फोन नं.-- 7383523606

 भूलचुक क्षमां 

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT