.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

16 अक्तूबर 2015

आई श्री सोनल स्मृति संस्थान राजकोट द्रारा द्रित्य चारण प्रतिभा ऐवोर्ड
.       जय माताजी
___________________________
चारण-गढवी समाज योग संदेश
आई श्री सोनल स्मृति संस्थान राजकोट द्रारा द्रित्य चारण प्रतिभा ऐवोर्ड समारंभ नुं आयोजन आगामी दिवसो मां करवामां आवनार छे जेमां नीचे मुजबनी केटेगरीओ ना ऐवोर्ड समाजनी व्यकितओ ने आपवामां आवशे.
1- लोक साहित्य
2-शैक्षणिक (धोरण-12 पछी)
3-विशिष्ट प्रतिभा ( शैक्षणिक सिवाय)
4- रमत-गमत (जिल्ला कक्षा अथवा उपर)
5- सौर्य,बहादुरी वगेरे
6-समाज सेवक
7-वेपार/वाणिजय/नोकरी तथा औधोगिक क्षेत्रे विशेष कामगीरी
8-GPSC/UPSC/PSI 2015 मां पास थयेल तमाम उमेदवारो
9- अन्य
➡ जेनी समाजना लोको ऐ नोंध लेवा विनंती तथा लागता वळगताओ ने जाण करवा विनंती अने पोताना बायोडेटा नीचे दर्शावेल सरनामे मोकलवा विनंती छे.
सरनामुं :-
किशोरभाई गढवी
जलाराम ट्रान्सपोर्ट
मोची बजार मेईन रोड
गोरधन घर सामे
केशरी पुलनी बाजुमां-राजकोट
वधारे माहिती माटे संपर्क :-
हेमुभाई -9879569771
किशोरभाई - 9824425480
➡ आ कार्यक्रम माटे नीचे दर्शावेल दाताश्रीओ ऐ अनुदान आपेल छे.अन्य कोई ज्ञाति बंधुओ अनुदान आपवा मांगता दाताश्रीओने उपरोकत सरनामे अथवा आपेल मोबाईल नंबर पर संपर्क करवा विनंती छे.
आ कार्यक्रमना दाताश्रीओना नाम
1-श्री मुन्नाभाई अमोतीया
2- श्री किशोरभाई गढवी
3-श्री पार्थभाई गढवी
4- श्री पी.ऐम.गढवी(जाम खंभाडीया)
5-श्री कमलेशभाई गढवी
6-श्री करणभाई बी.गढवी
➡ आ मेसेज आपणा समाजना दरेक भाईओ सुधी पहोचाडवा विनंती छे.

टाईप :- मनुदान गढवा - महुवा
             9687573577

       वंदे सोनल मातरम् 

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT