.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

29 दिसंबर 2015

चारण

वच्चे कोई बारोट द्वारा ऐक आंबो फरीतो थयेल जेमां वासुकी नाग ने चंद्र वंसी बताव्यो हतो...जे खोटो आंबो छे...जुना भाग्वत पुराण अने नागपुराण ना पांचमा अध्याय मां वासुकी ने कस्यप ना पत्नी कद्रु नो बीजा नंबर नो पुत्र बतावेल छे..जेमनी पुत्री आवरी ना लग्न चारण साथे थयेल....

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT