.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

23 दिसंबर 2015

|| रीत रिवाज ||रचना : जोगीदान गढवी (चडीया)

.          || रीत रिवाज ||
रचना : जोगीदान गढवी (चडीया)
मलक बधोये मेलशे, तेना शिर पर ताज.
जगमां जेणे जोगडा, राख्या रीत रिवाज.१
सूर समाजे साचव्या, असुर भुल्या ते आज.
जाय हिमाळे जोगडा, रखडी रीत रिवाज. २
नांभी थी ना निकळतो, ऐकय जुनो अवाज.
जुवो खमिर ने जोगडा,हवे, रोळे रीत रिवाज.३
मानवता मरवा मुकी, करे न कटम ना काज.
जुना बधाये जोगडा,हवे, रझळ्या रीत रिवाज.४
बाप भलु ज्यां बोलतो, दीकरा करता दाज.
जण्या तणां आ जोगडा, रडवे रीत रिवाज.५
रोड वचाळे रखडता , नफट करे बउ नाज.
जात भुली निज जोगडा, रमणी रीत रिवाज.६
करतां उलटां काम जे, लगीर न लावे लाज.
जळक्या आंखे जोगडा, रह रह रीत रिवाज.७
ससरा ने सामे पडे, अने, मुकती नेव मलाज.
जोतां लागे जोगडा, हवे, रांड्या रीत रिवाज.८
नव नव खंडे न्याळता, अखियां थाकी आज.
जडे हवे क्यां जोगडा,ई, रजवट रीत रिवाज.९


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT