.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

16 दिसंबर 2015

रेवन्यू तलाटी भरती


रेवन्यू तलाटी भरती
------------------------
जाहेरात क्रमांक :- 60/2015-26

कुल जग्याओ :- 2480

ओनलाईन फॉर्म शरू तारीख :- 16-12-2015 (2-00 PM)

छेल्ली तारीख :- 31-12-2015

ओनलाईन फॉर्म भरवा माटे :-
http://ojas.gujarat.gov.in

वधारे माहिती माटे :- Click Here
टाईप बाय :- www.charanisahity.in

       वंदे सोनल मातरम् 


Sponsored Ads

ADVT

ADVT