.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

3 जनवरी 2016

तळावना नीरने रचना :- भगत बापु


प्रेमी तळाव तणां हे पाणी ! साथ मळी संपी रहेजो;
आथळजो हसतां हसतां पण पाळ तणुं रक्षण करजो - प्रेमी … टेक
होडी बनी को जुदाई करे तो, भूल सुधारी एक थजो;…
नावडीना धोखा नव धरशो, तेने पण तरवा देजो - प्रेमी - १
बंधन तोडी स्वछंदी थशो तो, क्षण ऊछळी क्षण दोडी जशो;…
आश्रित जीवनो नाश थशे ने, नाश तमारो नोतरशो - प्रेमी - २
कादव उरमां संघरशो तो, डोळां थशो छीछरां बनशो; …
हंसकिनारा छोडी जशे पछी, तन धोळा बकने मळशो - प्रेमी - ३
नहेर तणी हदमां रही फरजो, विध विध रूपे विचरजो;…
कण-फळ वेशे जीव-जीवन बनी. भूख्यां पेट सदा भरजो - प्रेमी - ४
कोई पीए, कोई मेल धुए पण, तमे तमारे पंथ जजो;…
स्वारथ छिद्न उठावे अवळां, पाणीतीआने कही देजो - प्रेमी - ५
नीर नवांने स्थान तमारुं, सोंपी सागरने मळजो…
सूर्य तणे चूले सळगीने, 'काग' फरीथी आवी जजो-प्रेमी -६.

रचना :- दुला भाया काग (भगत बापु)

टाइप :- सामरा पी गढवी मोटी खाखर

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT