.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

23 जनवरी 2016

चारणों नी शकित पीठ

आवती काले सवारे 7-30 क़लाके अने सांजे 4-30 क़लाके ETV गुजराती पर "चारणों नी शकित पीठ" आई श्री सोनल मां अंगे प्रसारण करवामां आवशे
आप आ प्रोग्राम आपना मोबाईल / कोम्प्यूटर पर जोवा माटे नीचेनी लिंक ओपन करवा विनंती छे.

    
  वंदे सोनल मातरम् 

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT