.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

25 मार्च 2016

माँ मोगल शक्ति अेवोर्ड तेमज 20 मा पाटोतस्व (भगुडा)

जय माताजी

"भगुडा गाम एेज मोगल धाम"

( माँ मोगल शक्ति अेवोर्ड )

आईश्री मोगल धाम भगुडाना आंगणे पूज्य मोरारीबापु ना संन्निधीमां 20 मा पाटोतस्व तथा
  ( चोथो माँ मोगल शक्ति अेवोर्ड ) अर्पण समारोह
तेमज भव्य संतवाणी नुं आयोजन राखवामा आवेल छे

पू. मोरारीबापुना संन्निधीमां निचे मुजब अेवोर्ड आपवामां आवशे

(1) श्री हेमु गढवी (राजकोट)
(2) श्री बचुभाई गढवी (लींबडी)
(3) आई रुपाळीबा देवी ( राणेश्वर )

ता.18 - 5 - 1016 ने बुधवारना दिवसे रात्रे 9  कलाके पू. मोरारीबापुना हस्ते आई श्री माँ मोगल शक्ति अेवोर्ड आपवानां आवशे .

माँ मोगल शक्ति अेवोर्ड मेळववा बदल खूब खूब अभिनंदन
💐💐💐💐💐

तेमज भव्य संतवाणीना कलाकारो :-
          :- देवराज गढवी (नानो डेरो)
          :- किर्तीदान गढवी
          :- राजभा गढवी
          :- भरतदान गढवी
          :- महेशदान गढवी
          :- ओसमाण मीर
          :- मायाभाई आहिर
          :- दिपक हरीयाणी
तथा नामी अनामी कलाकारो पधारशे

आई श्री मोगल धाम भगुडा पधारवा जाहेर आमंत्रण पाठववामां आवे छे.

स्थळ :- आई श्री मोगलमां धाम भगुडा
           ता. महुवा जी. भावनगर

टाईप :- मनुदान गढवी - भादरा (महुवा)
           9687573577

          जय माँ मोगल

        वंदे सोनल मातरम्

Sponsored Ads

ADVT

ADVT