.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

22 मार्च 2016

चारण-गढवी समाजनी संस्था / ट्रस्ट नी माहिती

जय माताजी
चारण-गढवी समाजनी संस्था / ट्रस्ट नी माहिती बनाववानी होई नीचे मुजब माहिती मोकलवा विनंती छे.

संस्था / ट्रस्टनुं नाम :-
सरनामुं :-
कामगीरी :-
प्रमुखश्रीनुं नाम :-
मोबाईल नंबर :-

ऊपर मुजबनी माहिती आ नंबर 9913051642 पर मोकली आपवा नम्र विनंती छे

सहकार आपवा विनंती छे

       वंदे सोनल मातरम् 

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT