.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

22 जून 2016

वरखा रुतना वारणां -रचना : जोगीदान गढवी (चडीया)

.        || वरखा रुतना वारणां ||
. .रचना : जोगीदान गढवी (चडीया)
( राग: मोर बनी थन गाट करे नी चाल)
,                      दोहो
धिंगाय धरती ना धणीं, भावे मोदक भोग
तारी
वरखा रूत ना वारणा, जो ले चारण जोग,
,                       गीत
मेघ अती मलकाट करे..मन(०२)
करी ऐलीयु आज असाड नी सांजेय..
घोर नभे घुर्रराट करे ..मन मेघ अती मलकाट करे..टेक

कडडंम कडडंम कडडाट करे
घनघोर ग्रजी घुघवाट करे
जांणे ईन्दर हाथीय फोज लई
समशेर नभे समराट फरे (०२)
ओली मेघ नी घाराय मोभ पडी...
दडी आजे नेवे दडेडाट करे. ..मन मेघ अती मलकाट करे..||01||

ऐवी विजळीयुं वळळाट करे
धरणीं धडडाट नी आश धरे
ओली ढेलडीयुं संग ढुंग रमी..
केहु केउ मोरा कलकाट करे (०२)
जांणे जोगडा चारण जाप जपे...
गगनेय पियु गरजाट करे..मन मेघ अती मलकाट करे... ||02||

ओढी आज धरा लीली चुंदडीयुं.
पियुं नेह तणां पथ मां पडीयुं
तरबोळ हीलोळ हीया करती
अमियुं भरीयुं ऐनी आंखडीयुं..(०२)
ऐना नेह नदीयुं ना नीर बनी,
आेल्या पादर मां पुर पाट करे, मन मेघ अती मलकाट करे... ||03||

फडडाटीन फोर पडे फळीया
एनुं नीर झीली न सके नळीयां
जोगीदान अती गुलतान करी
जुवो मेघ अने धरणीं मळीयां..(०२)
धरवा सट आज ध्रपी धरणी,
पेलां दादुरीयां डहकाट करे, मन मेघ अती मलकाट करे... ||04||

(जोगीदान गढवी कृत वर्षा गीत..
मो,नं, 9898360102 )

🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT