.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

29 जून 2016

रचना जोगीदान गढवी

खेतर खेड्यां खंतथी. (हवे) वरह्या केरी वाट.
जळविण तरहे जोगडा. पाधर कोरां पाट

थाकी गई छे ठाकरा. उंचेय देखीन ओड
मेधल तुं सिर मोड. जीवतर माटे जोगडा

माझा मुकशे मोहुलो. बे तण दी मां बाप.
जळ थळ मळशे जोगडा, ठाकर दिये न थाप

वादळियां भर वरहवा. आभ झकुंबे आब
खेडुत केरां खाब. जळ नां कायम जोगडा

आम अहाडो उपड्यो. कोरो कां कड़डाट
धरती पर धडेडाट. जरी पड्या वण जोगडा

वाहन लईने वीरतुं. भेह मतंगेय भा
धरणीं माथे धा. जळ व्रहावा जोगडा

( जो वाहन मां भेंस नुं वाहन के हाथी नुं वाहन होय तो वरसाद सारो पडे ऐवुं वरसाद नुं ज्योतिस कहे छे..माटे भेह(भेस) मतंग (हाथी) ना वाहन थी आववा विनवणीं करेल छे )

खुट्यां खरां आ खलकमां. पुन्य नही पण पर्ण
वन वगडा ना वर्ण. जोतां जडे नई जोगडा

काहट खातर कापीयां. वनरा भुंडे वेह
जाड ववारो जोगडा. (तो) मदछक वरहे मेह

लाकड हंदा लोभमा. वन थी बांध्यां वेर
लीयो व्रसा वण लेर. जोम अहाडे जोगडा

गोकळ कानड गावतो. वनरा वन नी वात
पण,जंगल माथे जोगडा. घोर करे जग घात

वादळ वरहे वालथी. हरियां वन ज्यां होय.
जाप जप्या वण जोगडा. भूदर आवे भोंय

वादळ मां कउं वालथी. संताई जाने सुर.
तो
भोम परे भरपूर. जळधर वरहे जोगडा.

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT