.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

29 जून 2016

असाढ ना ओवारणां    रचना: जोगीदान गढवी (चडीया)

.     ||   असाढ ना ओवारणां   ||
.   रचना: जोगीदान गढवी (चडीया)

आव्यो असाढ घोडा घुमतो रेलोल...(०२)
मेघो घणीं..(०२) मुछडीये मलकाय रे....
आव्यो असाड घोडा घुमतो रेलोल.....

वरहावे हेत भर्यां वादळां रेलोल..(०२)
कामण गारी (०२) कोळे घरा काय रे...
आव्यो असाढ......

धधकावे नेह जळ धारीयुं रेलोल..(०२)
भोमका आखी (०२) लागणीये भींजाय रे...
आव्यो असाढ .....

हरखी ने थई हरीयाळीयुं रेलोल..(०२)
धरणीं लीली (०२) चुंदड्य मां लेहराय रे...
आव्यो असाढ घोडा .....

आघो ओढी ने लीलो अंचळो रेलोल..(०२)
सायबो देखी (०२) जांणे के सरमाय रे ....
आव्यो असाढ. .....

जरमर वरहावे जोगीदानीया रेलोल..(०२)
मोर कळा मां (०२) ढेलडीयुं ढंकाय रे....
आव्यो असाढ......

आवा असाढ ना ओवारणां रेलोल..(०२)
झाकम झोळे (०२) मेहुलीयो मंडाय रे....
आव्यो असाढ घोडा घुमतो रेलोल.....

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT