.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

20 जुलाई 2016

सूर्य वंदना -20-07-16 जोगीदान गढवी

प्रित रखे पोतां परे, रांण करे नई राख
जेनी पुरतुं जोगडा, सूरज देवळ साख

भगवान सुर्य नारायण हंमेसा पोताना पर प्रेम राखे छे, पोते तेजपुंज समान अने अग्नी ने पण बाळी नाखे एवा सामर्थ्यवान होवा छां जे पोताना छे तेनापर कायम तेमनी प्रिति छे, ते ज्यारे ज्यारे धरती पर पधार्या छे तेमणे बाळ्या नथी जेनी साक्षी सुरज देवळ पण पुरे छे, एवा नेहा भर्या नारायण ने मारा नित्य वंदन,
🌅🌞☀🙇🏻☀🌞🌅

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT