.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

25 जुलाई 2016

सूर्य वंदना -25-07-16 रविराज भाचळीया

सलुंणो सूत कास्यपा, भळेळ्यो नभ में भांण,
भाचळीयो रवि भणे, जग राखण पत्यु रांण,

तोखार लींय त्राटक्यो, भडको बनीं नें भांण,
भाचळीयो रवि भणे, रात्य भगाडी तें रांण,

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT