.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

31 जुलाई 2016

सूर्य वंदना -31-07-16 रचना जोगीदान गढवी(चडीया)

नारण मुख नीचो नमे, जो, चारण अवरां चाह
जारण वण नुं जोगडा, दियण सुरज दाताह

जे भगवान सुर्य नारायण जेवो दातार जारण (सोना मां थतो त्रांबा नो भेग) वगर नुं साचु सोनुं धरा पर वरहावी रह्यो छे, अने हवे जो चारण एना सीवाय बीजा पासे चाह करे तोतो नारायण ने नीचुं जोवुं पडे, एवा महा दाता भगवान सुर्य नारायण ने मारां नित्य वंदन
🌅🌞☀🙏🏼☀🌞🌅

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT