.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

29 जुलाई 2016

चारण है वो चीज - रचना जोगीदान गढवी (चडीया)

साच सुंणावे ने सुंणे, खोटी न करे खीज,
जांणो क्षत्री जोगडा, चारण है वो चीज

अडग मना वचने अटल, धारी पाडे धीज,
जीव धरी दे जोगडा, चारण है वो चीज

पोस सुदी जे प्रेमथी, बेहकी उजवे बीज,
जांणे सोनल जोगडा, चारण है वो चीज

देरां फेरे द्वारका, ईश्वर नां पण ईज,
जो हठ जावे जोगडा, चारण है वो चीज

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT