.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

24 अगस्त 2016

सूर्य वंदना -24-08-16 रचना जोगीदान गढवी(चडीया)

आतम स्वामी अरक तुं,मातम छे मसहूर
जातम चारण जोगडो, सातम वंदत सूर

हे आत्म तत्व ना स्वामी अरक नाम सुरज नारायण तमारुं मात्यम मसहूर छे जेथी चारण जाती नो हुं आजे सातमे आपने वंदन करुं छुं, मारा आपने नित्य वंदन छे,
🌅🌞☀🙏🏼☀🌞🌅

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT