.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

25 अगस्त 2016

|| क्यारे नाव्यो कान || - रचना : जोगीदान गढवी (चडीया)

.        *|| क्यारे नाव्यो कान ||*
. *रचना : जोगीदान गढवी (चडीया)*

बेली आज बचावजे, ऐवुं, गजनुं सुंणतां गान.
जूड विदारण जोगडा,हुं, क्यारे नाव्यो कान.१

अजामिल उचारीयो,भले, मोह पुतर नो मान.
तोय
जीव  उधारक जोगडा, हुं, क्यारे नाव्यो कान.२

ईशर केता आर्यगण, खाविंद केता खान.
जुजव रुपे जोगडा, हुं, क्यारे नाव्यो कान.३

सभा वचाळे सरमथी,पंचाळी दत प्रान.
एना
जादव सादे जोगडा, हुं, क्यारे नाव्यो कान.४

भेंतर भिजवे भावथी, विदुर भलो विदवान.
जमवा भाजी जोगडा,हुं, क्यारे नाव्यो कान.५

किडीयुं ना रुपे करी, मारी, प्रेहलादे पेहचान.
जळता थंभे जोगडा, हुं, क्यारे नाव्यो कान.६

अरजण हारे युद्ध मां, जोखम नाखी जान.
जंग जीतावा जोगडा,हुं, क्यारे नाव्यो कान.७

मामेरामां मलपतो,मने,  भाळ्यो नरसी भान.
जुवो  जुनांणे जोगडा, हुं, क्यारे नाव्यो कान.८

भगतो थ्याता भांभरा,ओली, हुंडी कज हैरान.
जगवे म्हेतो जोगडा , हुं,  क्यारे नाव्यो कान.९

मिरां पुकारे माघवा, हवे,  रांणो पजवे रान.
जहर पिवा ने जोगडा, हुं, क्यारे नाव्यो कान.१०

सांया नी सनमुख सदा, ईशरा हंदी आन.
जग जांणे छे जोगडा, हुं, क्यारे नाव्यो कान.११

के मंदीर फर कोलवो, भगी पांव भगवान.
जो द्वारापुर जोगडा, हुं, क्यारे नाव्यो कान.१२

पकडे मुजने प्रेमथी,ओल्यो,बोडांणो पण बान.
ज्यां गाडा मां जोगडा, हुं, क्यारे नाव्यो कान.१३

बचलां हो बिल्ली तणां, टिहुं टिटोडी तान.
जपट करंतो जोगडा, हुं, क्यारे नाव्यो कान.१४

कर्या करोडो कांम मे, तोय,पडी नही पेहचान.
जो घट भेंतर जोगडा, हुं, क्यारे नाव्यो कान.१५

वेंकटेश केहता वळी,जगन नाथ पण जान.
जुजवा थांने जोगडा, क्यारे नाव्यो कान.१६

दीये साद ज्यां देवकी, वसु देव सत वान.
जेल जनमवा जोगडा, हुं, क्यारे नाव्यो कान.१७

त्रेता मां आप्युं तठे, जे, वाली ने वरदान.
जाड निचे हुं जोगडा, क्यारे नाव्यो कान.१८

🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT