.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

28 अगस्त 2016

सपाखरुं - रचयिता :राजकवि पिंगलशीभाई पाताभाई नरेला. भावनगर

सपाखरुं
       
               लड़ाई.. शौर्य नु.

रचयिता :राजकवि पिंगलशीभाई पाताभाई नरेला. भावनगर

पटा    ज़ातकी ने  राजपूतो   पवाडा  जीतता  पेला ,

      .      अखाडा  साधता   खेल   कवायती   अंग ,

थोडा   ग्रास  माथी   राज   बणावता   पाटे   थाटे ,

              जरा   तरा   वातमाथी   मचावता    जंग .......1

चाहता    बादशा    मोटा    शाहुकारो     सराहता ,

              हाथियां  ढाहता  लाख  पशा देता  हाल ,

नीपणाने    पासे    राखी    सराधरा .   निभावता ,

              चडावता  कलां  पांणी  चुकता  न  चाल.........2

संकलन: अनिरुद्ध  जे. नरेला

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT