.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

23 सितंबर 2016

वीर शहिद माणशी गढवीनी पूण्यतिथी उजवणी ना फोटाओ

ता.22-09-2016 ना रोज वीर शहिद माणशी गढवीनी पूण्यतिथी निमित्ते श्री राजभा गढवी(गीर) नो डायरो योजायेल

आ डायराना ओडियो मोकवानो नानकडो प्रयास करेल छे.

भाग - 1  :- Click Here

भाग - 2  :- Click Here

भाग - 3   :- Click Here

तेमज डायराना विडीयो जोवा माटे


(1)  Click Here


(2)  Click Here

*रेकोर्डिंग बाय :- www.charanisahity.in*

वीर शहिद माणशी गढवीनी पूण्यतिथी उजवणी ना फोटाओ 
वीर शहिद माणशी गढवीनी पूण्यतिथी निमिते डायरो 

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT