.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

17 सितंबर 2016

पह्मश्री दुला भाया कागनी कागवाणी

DULA BHAYA KAG
जय माताजी
ता.18-09-2016 अने रविवारना रोज सांजे *8 - 00 क़लाके GTPL डायरा चेनल* पर अने पुनः प्रसारण गुरूवार ता.22-09-2016 ना सांजे 8-00 क़लाके

*पह्मश्री दुला भाया कागनी कागवाणी*

*वकताश्री  वसंतदानभाई गढवी

GTPL चेनल नंबर :- 610

मोबाईल पर जोवा माटे :- Click Here

वधारे माहिती माटे :- डॉ.निर्मळदान गढवी मो :- 9898331769

*कागवाणी बधा सुधी पहोचाडवा बदल GTPL डायरा चेनलनो खूब खूब आभार*
    *Forward To All Friends & Groups*
       *वंदे सोनल मातरम्

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT