.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

30 नवंबर 2016

|| सोनल प्रभाती || रचना:जोगीदान गढवी (चडीया)

,              *|| सोनल प्रभाती ||*
.      *रचना:जोगीदान गढवी (चडीया)*
.    *ढाळ: अखंड रोजी हरी ना हाथ मां*
हेजी एवां
गगन वलोंणां तोळां गाजीयां, नेतरां तांणें ज्यां नेजाळी
सामे रे उभेली आई सोनबा, आवड भेळी रे आंटाळी........टेक
घमर रवायो मांड्यो घुमवा, नवग्रह गोळी मां नीयाळी
वेग थी फुंकायो तेदी वावडो ने, गरज्यां डुंगरा ने गाळी..
गगन वलोणां.....01
तेज रे फुवारा समीं त्रांबडी, तोर थी लीये हाथ ताळी
मुखडे मलकती ए मावडी, मांखण तावे ममताळी
गगन वलोणां.....02
जग नी जनेता तुंतो जोगणी, भजीयें विह रे भुजाळी
आयल हमीर घरे उशरी आखी नात्य अंज वाळी
गगन वलोणां.....03
सोनल प्रभाती गावे सारणो, मढडा वाळी मरमाळी
चडीयो जपे रे तुंने चारणी, जोगीदान के जोराळी..
गगन वलोणां.....04


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT