.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

26 जनवरी 2017

श्री मोटी भुजपुर (वांकराई) चारण समाज आयोजीत पंचम् समूह लग्न महोत्सव आमंत्रणपत्रिका

श्री मोटी भुजपुर (वांकराई) चारण समाज आयोजीत पंचम् समूह लग्न महोत्सव आमंत्रणपत्रिका

रूडा अवसरना सुगंधी पुष्पो

सवंत 2073 महा सुद-4ने मंगळवार ता.31-01-2017ना शुभ दिवसे

समुहर्ता - सवारे 9-30 कलाके
माळा पहेराववानुं - 10-15 कलाके
वनाय - 10-30 कलाके

सवंत 2073 महा सुद-5ने बुधवार ता.01-02-2017ना शुभ दिवसे

मांडवा रोपण - सवारे 8-00 कलाके
जान आगमन - सवारे 8-15 कलाके
हस्त मेळाप - सवारे 10-30 कलाके
भोजन समारंभ - बपोरे 11-30 कलाके
कन्या विदाय - बपोरे 3-00 कलाके

शुभ स्थळ :-
श्री मोटी भुजपुर चारण समाजवाडी
वांकराई विस्तार गाम मोटी भुजपुर, ता.मुंदरा-कच्छ

निमंत्रक
श्री भुजपुर चारण समाज तेमज समुहलग्न समिति

"संगठन ऐज समाज प्रगतिनो श्रेष्ठ माध्यम छे"

आमंत्रणपत्रिका


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT