.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

25 जून 2017

धन्य धन्य चारण कुळ ने ज्यां नंद नारायण भयो

🙏🏻🙏🏻 *धन्य धन्य चारण कुळ ने ज्यां नंद नारायण भयो....* 🙏🏻🙏🏻

धन्य धन्य चारण कुळ ने ज्यां नंद नारायण भयो...
भाइ नंद नारायण भयो.....

परमेश्वर नामे जे पुजाणो,इशर आ कुळ मां थयो...
हरिरस लख्यो निज हाथथी,सुणाववो बाकी रह्यो..
इन कारण ए समये,अवतार लइने आवियो...
धन्य धन्य चारण कुळ ने......

महीदान नामे तात जेना,मात जीउबा नाम छे...
चँडीने सन्मुख सदा रहेवुं,रसना मां जेने राम छे...
मोशाळ बाटी कुळ लांगेव,आ पख बेय ऊजाळीयो...
धन्य धन्य चारण कुळ ने.......

हाकल सुणी हरीनामरी,संसार छोडी चालीयो...
हरिहरानंद ना चरण ग्रहीया,अभय पद ने पामियो...
सुरता लागी शिव साथे,भ्रम जगतरो भांगियो...
धन्य धन्य चारण कुळ ने.....

भगवा धर्या जेणें अँग वाघा,भष्म त्रिकुंड ताणीयो...
अजर अमर एक नाम एवा,जगतपती ने जाणीयो...
"दीलजीत" शब्दो धरी चरणे,नारायण नीवाजीयो...
धन्य धन्य चारण कुळ ने......

🌼 *रचना --- दीलजीतदान गढवी --- ढसा जंक्षन* 🌼

👏🏻 *आ रचना मढडा सोनलबीज -२००३ नो ओडीयोमांथी टाइप करेल छे भुलचुक सुधारीने वांचवी* 👏🏻

🌹 *टाइपिंग --- राम बी गढवी* 🌹
*नविनाळ कच्छ*
*फोन नं.7383523606*

🙏🏻🙏🏻 *जय नारायण* 🙏🏻🙏🏻

💐 *वंदे सोनल मातरमं* 💐

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT