.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

12 मई 2018

चारण गढवी समाजना Ph.D गाइड नी माहिती

जय माताजी

*चारण गढवी समाजना Ph.D  गाइड नी माहिती तैयार करू छू जेथी Ph.D करवा इच्छता आपणा दिकरा / दीकरी ओने उपयोगी थाय*

*Ph.D  गाइड नी माहिती नीचे मुजब मोकलवा विनंती*

नाम :-

नोकरी करता संस्थानुं नाम :-

यूनिवर्सिटी :-

विषय :-

संपर्क नंबर

*ऊपर मुजब नी माहिती 9913051642 पर मोकली सहकार आपवा विनंती*

*खास नोंध :- आ माहिती जाणकारी माटे बनाववामां आवे छे खोटु अर्थघटन ना करवा विनंती*

*Forward To All Friends & Groups*

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT