.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

18 अगस्त 2018

चारण समाजनु गौरव आर्मीनी परीक्षा पास

चारण समाजनु गौरव :-आर्मीनी परीक्षा पास

(1) पुनशी करमणभाई गढवी (मोटा भाडिया)

(2) शिवराज हरदासभाई गढवी (मोटा भाडिया)

(3) सवराज पचाणभाई गढवी (मोटी खाखर)

(4) भगीरथ खेतशीभाई गढवी (मोटी खाखर)

(5)गढवी श्याम पालुभाई (कोटाया)

(6) गोपाल राणशी गढवी (ववार)

(7) पुनशी गीलवा (झरपरा)

(8) महेशदान बाटी (माणका, बनासकांठा)

(9) अश्विनदान झींबा (सोनलपुर)

(10) प्रवीणदान देथा

(11) जयराजदान बाटी (बाबरीयात, हाल जामनगर)

सर्वेने खूब खूब अभिनंदन

आ सिवाय कोई पास थयेल होय तो आ नंबर 9913051642 पर माहिती मोकलवा विनंती

       वंदे सोनल मातरम्

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT