.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

24 जनवरी 2019

चारण समाजनुं गौरव :- वर्ग-3 नी परीक्षामा पास

चारण समाजनुं गौरव :- वर्ग-3 नी परीक्षामा पास

GSSSB द्रारा लेवायेल SURVEYOR( ADVTNO-126/201617) नी परीक्षामां पास

श्री कमलेशकुमार केशुभा गढवी (वारीया) )मांडवी कच्छ)

खूब खूब अभिनंदन
💐💐💐

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT