.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

30 जनवरी 2020

संभार लेवा बाळनी अविलंब अंबा आवजे रचियता :- आईश्री खीमश्री मां

प्रात:स्मरणीय प.पू.आईश्री खीमश्री मां (मोटा भाडिया मांडवी-कच्छ)नो 79 मो प्रागटय दिवस महा सुद-6 ता.31-01-2020 ना उजवाशे ऐ निमित्ते आई श्री खीमश्री मां रचित रचना

               छंद
  रचियता :- आईश्री खीमश्री मां

मद दोश गंजन भकत रंजन, भीड भंजन भगवती
आदीन अंता शिव संता, नित वंदता सद्व्रती
परमेश्वरी पुरण कृपाळु रहेम नजरू राखजे
    संभार लेवा बाळनी अविलंब अंबा आवजे...1
अग हारणी ब्रह्मचारणी, सुख कारणी खल मारणी
तारणी देवी अम लोक पर, नजरुं कर नारायणी
सद्बुद्धि आपजो सर्वने, दिल कुबुद्धि कापजो
     संभार लेवा बाळनी अविलंब अंबा आवजे...2
ब्रह्मांड पोषणी जगत माता, साद मारो सांभळो
तलवार लईने तत्काळ आवो,द्रहिष पातकने डरो
जंजार तोरण जोग माया, पवित्र तुं पथरावजे
    संभार लेवा बाळनी अविलंब अंबा आवजे...3
आदि अनादि अनुपम निज, अटल रिद्धि आपजे
ब्रह्मांड हाले बोलथी चारण अलोकी अवतरे
छळ कपट जुठ अन्याय, वखत पे वरतावजे
    संभार लेवा बाळनी अविलंब अंबा आवजे...4
भगवती मैया मेर कर, द्रढ चारण नव लजे
छोरुं कछोरू बने तोय, माता नव तजे
भय निवारण भेडीयारी, जयोत सत जगावे
   संभार लेवा बाळनी अविलंब अंबा आवजे...5
तपवान विधावान दातार सुर, सजताने सज चडे ऐवा बनावजे
आशा पुरण नीरखता, नहेणला अमारा  ठरे
"खीमश्री" बाळक तणी आ अरजी तुं स्नेह सहित स्वीकारजे
   संभार लेवा बाळनी अविलंब अंबा आवजे...6

प.पू.खीमश्री मां जन्म जयंती उजवणी कार्यक्रम
ता.31-01-2020 अने शुक्रवार
सवारे 9 कलाके :- समाधी पूजन
सवारे 10 कलाके :- धर्मसभा
बपोरे 1 कलाके :- महाप्रसाद
स्थळ :- आई श्री खीमश्री मांनी वाडी, मोटा भाडिया-नानी खाखर रोड , मोटा भाडिया मांडवी कच्छ


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT