.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

31 जनवरी 2020

आईश्री खीमश्री मानो प्रागट्य दिवस

आजे प.पू.आईश्री खीमश्री मानो  प्रागट्य दिवस छे आजे टुंकमां जीवन चरित्र आपनी समक्ष मुकववानुं नानकडो पयास करेल छे.

आईश्री खीमश्रीमानो संक्षिप्त परिचय

नाम            :- खीमश्री
पितानुं नाम  :- देवराज सुमार भैया (गढवी)
जन्म          :- विक्रम सवंत 1998  महा सुद-6 
जन्म स्थळ :- मोटा भाड़िया  मांडवी कच्छ
आईश्री खीमश्री मां ऐ चारणी संस्कृति अने धर्म प्रचार अर्थे ईग्लेन्ड गया हता.

स्वधामगमन  :- ता.16-04-1993 

आईमां उत्तराधिकारी :-
      (1) माताजी नागश्री  मां
      

वधारे माहिती माटे (Pdf File ) :- Click Here

प.पू.आईश्री  खीमश्रीमा ना  प्रागट्य दिवसे  कोटी कोटी वंदन

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT