.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

23 जनवरी 2020

आई श्री पीठड माताजीना जन्मोत्सवनी आमंत्रणपत्रिका

आई श्री पीठड माताजीना जन्मोत्सवनी आमंत्रणपत्रिका

सवंत 2076  महा सुद-5
ता.30-01-2020
मंगल अवसरो
आरती पूजन - सवारे 6-00 कलाके
बावन गजनी धजा आरोहण - सवारे 7-30 कलाके
यज्ञ - सवारे 8-00 कलाके
भोजन प्रसाद बपोरे 12-00 कलाके
संध्या आरती - सांजना 7-00 कलाके
संतवाणी रात्रे 8-30 कलाके

स्थळ :- नाणावाळीना नेश श्री पीठडधाम जामवाळा गीर ता. गीर गधडा जी.गीर सोमनाथ

निमंत्रक
नाणावाळीना नेश श्री पीठडधाम
पू. लक्ष्मीआई मां तथा भक्तगण
जय मा पीठड

वंदे सोनल मातरम्
कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT