.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

19 मई 2020

चारण गढवी समाजनु गौरव - नायब मामलतदार तरीके प्रमोशन

चारण गढवी समाजनु गौरव - नायब मामलतदार तरीके प्रमोशन

महेसुल विभागना वहीवटी नियंत्रण हेठळनी कलेकटर कचेरीओ खाते बिन सचिवालय कारकुन वर्ग-3 तथा महेसूली तलाटी वर्ग-3, ताबानी महेसुली सेवा संवर्गमा फरज बजावता नीचे मुजबना चारण गढवी समाजना कर्मचारीओने नायब मामलतदार वर्ग-3 तरीके बढती आपवामा आवेल छे.

क्रम नाम जिल्लो

1 हेमेन्द्र शंभुदानभाई गढवी - नवसारी
2 जीतेन्द्र भुपतसिंह रतनु - वलसाड
3 प्रविणाबेन हिमंतसिंह गढवी -खेडा
4 संजयकुमार बलवंतदानजी गढवी - बनासकांठा
5 श्रद्धाबेन हार्दिककुमार गढवी -खेडा
6 विवेक भरतभाई गढवी - वलसाड
7 विवेक मोहनलालभाई गढवी - कच्छ
8 मोमाया सामाभाई गढवी - डी.डी
9 जयदीप महेशभाई गढवी - वलसाड
10 राजलबेन अंबादानभाई गढवी - अहमदाबाद

सर्वेने खूब खूब अभिनंदन

वंदे सोनल मातरम

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT