.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

6 अगस्त 2016

सूर्य वंदना -06-08-16 रचना जोगीदान गढवी(चडीया)

कलपांतो धरजे कहुं, कासब राउत कान
जदे पुकारे जोगडो, सूरज तवण संतान

हे भगवान सुर्य नारायण तारा संतानो ज्यारे तारा नामे कल्पांत करी तने याद करे त्यारे हे नारायण एमनी राव काने धरी ने एनी सहाय करजो, हुं आपने नित्य वंदन करुं छु,
🌅🌞☀🙏🏼☀🌞🌅

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT