.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

22 दिसंबर 2016

पू.आई श्री सोनल मां नुं प्रवचन(पोस्ट ता.22-12-2016)

*🔹पू.आई श्री सोनल मां नुं प्रवचन(पोस्ट ता.22-12-2016)🔹*

आपणी आईओ कोई धुणती न हती, ढोंग करनारां होय ते धुणे छे. अथवा तो नबळा मगज वाळा होय ते धुणे छे. धुणवा धफवाथी कोई फायदो नथी. खोटे खोटा धुणवाथी तमे दंभी ढोंगी बनी जाशो. खोटे खोटूं धुणवुं ऐ पाप छे पोतानी अंदर माताजी आव्या छे, ऐवो खोटो दंभ करवाथी माताजी नाराज थाय. ऐवुं करीऐ तो कदी सुखी न थईऐ माटे सुखी थवुं होय तो कोई दिवस कोईऐ धुणवुं नहि.

             *-  पू.आई श्री सोनल मां*

संदर्भ ::- सोनल संजीवनी मांथी

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT