.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

7 अगस्त 2016

चारण आईओ - प्रस्तुति कवि चकमक

जगत जननी जगदंबानी ऐकनिष्ठ उपासना करनार चारण ज्ञातिमां अनेक जगदंबाओऐ जन्म लीघा छे. तप, त्याग, क्षमा, अने संयमना संस्कारथी प्रेरायेल चारण बाळाओऐ अायॅसंस्कृति अने चारणत्वना रक्षण काजे महामूला बलिदानो आप्या छे. ज्यारे जयारे घमॅ, संस्कृति, स्वातंत्रय के ईज्जत पर विघमीॅओऐ आक्रमण कयुॅ त्यारे तेनो प्रतिकार करवामां चारण आईओ अग्रेसर रहया छे.
फूल सरखुं कोमळ अने व्रज सरखुं कठिन ह्रदय घरावता चारण आईओमां धर अंबिका अने रणचंडीका बनवानी  क्षमता हती. अत्याचारीओ सामे, समाजनी रुढीओ सामे अंतिम श्वास सुघी लडनार आ चारण देवीओनो ईतिहास धणो उज्जवळ छे.
आई श्री आवडना नाना बहेन आई खोडियारे वल्लभीपूरना वाळा शिलादित्यना आसुरी अने अमानुषी शासननो विरोघ करी तेने परास्त करेलो.
जूनागढना राजवी रा'नवधणनी  घरमनी बहेन आहिराणी जाहलने सिंघमां नजरकेद करवामां आवी त्यारे तेनी वारे चडेल रा'नवधणना सैन्यने खोड गामना आई श्री वरुडीऐ ऐक कुलडीमांथी ज भोजन करावेलुं अने समयावघिमां पहोंचवा ईच्छता नवधणने सागरमांथी पार उतारीने विजय अपावेल.
तळाजाना राजवी हरराज वाजाना कामदार अाला शाहे बाबरियातना चारणोने त्रास आप्यो त्यारे बाटी शाखाना चारण चांचाजी अने तेना पुत्र सौंडोजीऐ त्रागा करेला, आथी क्रोघित थयेला आई श्री कागबाई ( मोगल ) माताजीऐ आलाशाहने मृत्युदंड आपीने तळाजानी प्रजाने भय मुकत करेल.
चराडवा गामे उदाभाई गढवीने त्यां अवतार लेनार आईश्री राजबाईऐ बिकानेरना राजवी पृथ्वीराज राठोडनी ईज्जत बचावीने अकबर बादशाहने मीनाबजार न भरवा आदेश फरमावेल.
सरघारना बाकर शेखनो त्रास वघ्यो त्यारे अाई जीवणीऐ सिंहणनुं रुप लईने बाकरशेखने गढनी रांग परथी पछाडीने मायोॅ हतो.
आम चारण आईओ ऐ दाखवेल देवत्वनां सहस्त्राघिक प्रमाणो ईतिहासमां उपलब्घ छे.

जय माताजी.

प्रस्तुति कवि चकमक.

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT