.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

30 सितंबर 2016

मां सोनल आई नो भाव : रचना :- दिलजीतभाई गढवी

*मां सोनल आई नो भाव*

राग..कानूडो काळो काळो..

सोनल मां सूखकारी मढडाना मढवाळी,
तूं आदीने अनादी आई आबू गोख वाळी,
    सोनल मां सूखकारी..टेक

सत शूध कूळ चारण अवतार लई आई,
हमीरबापू नेहे धन कूंख राणबाई,
वरणना विघन हरवा जन्मी तूं
मां जोराळी;
      सोनल मां सूखकारी..1

दिपे तमाणूं देवळ अती तेजथी तेजाळी,
मूरती छे भव्य मानी पवित्र पूण्य वाळी,
आतमना तेजे आखी आ अवनीने उजाळी;
    सोनल मां सूखकारी...2

अक्षर ज्ञान आपी छोरुने सूखी कीधा,
कष्टो बधातें कापी दूःखडाने हरी लीधा,
आई अभणने भणाव्या पाठ सत्तना परचाळी;
     सोनल मां सूखकारी..3

रंक राय ऐक साथे पंगत पिरसाणी,
हेते जमाडे माडी छोरु पोताना
जाणी,
बधा धामथी निराळी आई ऐकता त्यां भाळी;
    सोनल मां सूखकारी...4

अष्टसिध्धी नवनिध्धी समृधी छलकाणी,
दोष ताप पाप काप्या असत अकळाणी,
*दिलजीतनूं* ध्यान राखे कायम मां कृपाळी;
    सोनल मां सूखकारी...5

    *जै  मां  सोनल*
दिलजीत बाटी ना जै माताजी
ढसा जं. मो.9925263039

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT