.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

4 मार्च 2017

नौकादळ भरती मेळो - जामनगर

नौकादळ द्रारा सीनियर सेकेन्डरी रीक्रूटस बेच SSR 02/2017 माटे समग्र गुजरात राज्यना उमेदवारो माटे भरती मेळो - जामनगर

लायकात :- धोरण-12 पास मेथ्स, फीझीक्स फरजीयात विषय साथे
वयमर्यादा :- 01-08-96 थी 31-07-2000 नी वच्चे जन्मेल होवा जोईये
अपरणित पुरुष भारतीय नागरिक

भरती मेळानी तारीख :- ता.24-03-2017
समय :- सवारे 6-00 वागे
स्थळ :- आई.ऐन.ऐस वालसुरा, जामनगर

भरती मेळामां लई जवाना आधार-पुरावा

(1) मेट्रिक सर्टी ओरिजनल अने प्रमाणित नकलो

(2) H.S.C पास सर्टी ओरिजनल अने प्रमाणित नकलो

(3) N.C.C सर्टी होय तो ओरिजनल अने प्रमाणित नकलो
(4) रहेठाणना पुरावा
(5) चारित्रनो दाखलो
(6) डोमीसाईल सर्टी
(7) पासपोर्ट साईजना 10 फोटोग्राफ
(8) पोताना रहेठाणना सरनामा वाळु कवर रु.10 नी स्टेम्प चोटाड़ेल

वधु माहिती माटे नजीकनी जील्ला रोजगार कचेरीनो संपर्क करवो अथवा आई.ऐन.ऐस वालसुरा, जामनगरनो संपर्क करवो

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT